Bản Lề Sàn FC34

Hover on image to enlarge
Còn hàng

Hiện nay có 2 model được sử dụng phổ biến.

Bản Lề Sàn VVP FC34 -25 dùng cho cửa có kích thước từ 1200mm (hay còn gọi bản lề sàn 150kg)

Bản Lề Sàn VVP FC34 -20 dùng cho cửa có kích thước nhỏ hơn từ 1000mm (hay còn gọi bản lề sàn 105kg)

Bản lề sàn được liên kết với kẹp dưới VVP FT10 hoặc bộ phụ kiện VVP

Mô tả

Hiện nay có 2 model được sử dụng phổ biến.

Bản Lề Sàn VVP FC34 -25 dùng cho cửa có kích thước từ 1200mm (hay còn gọi bản lề sàn 150kg)

Bản Lề Sàn VVP FC34 -20 dùng cho cửa có kích thước nhỏ hơn từ 1000mm (hay còn gọi bản lề sàn 105kg)

Bản lề sàn được liên kết với kẹp dưới VVP FT10 hoặc bộ phụ kiện VVP